Medvetenhet i Stehag

I samarbete med ABF har stehagsborna Britta Nylinder och Karin Ervelin dragit igång en studiecirkel som öppnar upp för ett mer hållbart Stehag, både när det gäller människornas välbefinnande och närmiljöns utveckling. Vi presenterar studiecirkeln här och förmedlar gärna kontakt med Britta och Karin till alla intresserade.

Det här är viktigt och roligt. Tanken är […]