LEADER-PROJEKT I STEHAG

Lite information om ett Leaderprojekt som har startat i Stehags Intresse- och -försköningsförening, SIFF.

Bakgrunden till projektet

Stehags förskönings – och intresseförening har sökt projektstöd för en gång – och cykelväg mellan Stehag och kommunens badplats vid Västra Ringsjön. Leader ”MittSkåne” har beviljat medel för en förstudie av projektet. Förstudien för gång – och […]