LEADER-PROJEKT I STEHAG

Lite information om ett Leaderprojekt som har startat i Stehags Intresse- och -försköningsförening, SIFF.

Bakgrunden till projektet

Stehags förskönings – och intresseförening har sökt projektstöd för  en gång – och cykelväg mellan Stehag och kommunens badplats vid Västra Ringsjön. Leader ”MittSkåne” har beviljat medel för en förstudie av projektet. Förstudien för gång – och cykelvägen är en av flera förstudier som ingår i Leader projektet och får EU-stöd.

Förstudien skall utreda möjligheterna för utförande av leden; beskriva konsekvenserna för miljön, mark-och ledningsägare etc; bedöma byggbarhet; redovisa kostnadskalkyler;  och se möjliga alternativ för objektets bestående  (framtida skötsel).

Förstudien är grund till vidare ansökan om projektpengar och bör därför poängtera ledens nytta och utvecklingspotential i större sammanhang (Skåne, Öresundsregionen) samt  för Stehags lokala näringsliv och utveckling.

Nyttan med projektet.

Poängtera leden som en viktig del i större sammanhang. Leden kan i framtiden bli en viktig länk i en större struktur kopplad till en diskuterad vandringsled runt hela Ringsjön och vandringsled längs Rönne å via Stockamöllan till nationalparken i Skäralid. Leden kan, förutom viktig närrekreation för de boende i området, få stor betydelse för besökare utifrån. I Stehag finns ca 400 hushåll och expansion av orten är planerad. Stehags centrala läge i Skåne och tågstationen ger förutsättningar för leden att bli ett dagsrese- och utflyktsmål. Med tåg är restiden från Lund endast 20 min och Köpenhamn 1 timme. Helt turist koncept med t.ex. cykeluthyrning och picknick korg i den lokala affären i Stehag.

Start och slutpunkt och val av stråk

Leden börjar i Stehag där befintlig cykelväg slutar efter planskild korsning under södra stambanan öster om stationen i Stehag. Slutpunkt är kommunens badplats i stugområdet Sjöholmen vid Västra Ringsjön.

Val av stråk

Föreningen har diskuterat två stråk, antingen längs södra stambanans syd/östra sida och längs med allmänna vägarna 1314 och 1299.

Dess båda stråk kommer att utredas i förstudien. Stråket längs allmänväg går via Stehagskyrby, stråket längs stambanan är något mer gent.

Har du frågor eller vill veta mer om projektet kan du höra av dig till SIFF.

Hälsningar

Christina, ordförande i SIFF

2 kommentarer förLEADER-PROJEKT I STEHAG

  • Dan Pettersson

    Stråket bör absolut dras längs stambanan och inte genom kyrkbyn. Det blir betydligt genare och dessutom slipper man de branta uppförsbackarna som leder upp till kyrkan. För en promenad med utsikt ner mot Ringsjön kan man lika väl gå på befintliga vägar, men för att kunna cykla till och från stationen i Stehag (för att tågpendla eller lätt ta sig till eller från badplatsen) krävs det att den kilometerlånga uppförsbacken plockas bort.

    Mvh
    Dan Pettersson, boende i Sjöholmen sen 1991.

  • Kerstin Johnsson

    Nu är cykelvägen ett faktum och den kommer säkert att vara till god nytta för många människor. Nästa steg borde vara att anlägga och iordningställa en vandringsled runt Ringsjön. Dessutom behöver Sjöholmen en viss uppfräschning anser jag. Om man kommer från kyrkbyn och kör mot Höör ligger det på vänster sida alldeles efter nerfarter till sjön ett par fastigheter som ser mycket skräpiga ut. Detta måste åtgärdas anser jag.

Kommentera

Du kan använda dessa HTML–taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>