Byavandring med kommunen

Den 19 maj 2011 gick vi runt i byn tillsammans med Kristoffer Tonning som är entreprenadledare på kommunen (Gata/Park).

Diskussion fördes bl.a. om nedskräpning/behov av papperskorgar och hundlatriner, samt skötseln av byns grönområden. Kristoffer Tonning informerade oss om att kommunen i år bl.a. har tagit över skötseln av områdena runt perrongerna. De kommer också att se över om det kan sättas upp fler/större papperskorgar vid busstorget, viadukten m.m. Vi framförde också önskemål om en gemensam anslagstavla för byn placerad på busstorget.

En del av de frågor vi tog upp var inte Kristoffer Tonnings ansvarsområde och de kommer vi att diskutera vidare med andra personer på kommunen. Det handlar framför allt om två frågor som är mycket viktiga för föreningen just nu – att få till en hastighetssänkning på Hasslebrovägen och Kärrstorpsvägen samt en upprustning av lekplatserna norr om järnvägen.

Kommentera

Du kan använda dessa HTML–taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>