Inspirationskväll om grönskande lekplatser

Kom och lyssna på hur man kan göra en lekplats mer spännande genom att använda sig av naturmaterial och skapa grönskande rum, pilkojor, hinderbanor eller vattenlek.

Britta Nylinder visar bilder och berättar om Malmö stads projekt ”Gröna skolgårdar”.

Om det finns tid diskuterar vi också vilka möjligheter det finns för liknande projekt i Stehag. […]