Vill du vara med i någon av våra arbetsgrupper?

Vi kommer senare i år att arbeta om hemsidan och bland annat lägga till tydligare information om våra arbetsgrupper – vad som är på gång, hur du kommer i kontakt med dem om du har synpunkter eller vill vara med i arbetet m.m. Se nedan för en kort avstämning.

Arbetsgrupperna avrapporterar sitt arbete till styrelsen på styrelsemötena den första torsdagen varje månad på biblioteket, kl. 19. Alla intresserade är välkomna till våra styrelsemöten. Mejladress för kontakt: stehagsintresseforening@gmail.com

Fråga

Deltagare

Kontaktperson

På gång

Hemsida
Facebook
Stehagsbladet
Digitala foton från Stehag
Fototävling – Min bild av Stehag
Fredrik Sandberg
Stefan Viberg
Nina Hult
  Fundera på nytt upplägg av hemsidan, fototävling etc. innan styrelsemötet första torsdagen i juni.
Motionsslingorna i Gyaskogen Göran Frank
Åke Jönsson
Kristian Andersson
 
Göran Frank Diskussioner om ytterligare upprustning av slingorna pågår. Även upprustning av träningsredskap och ev. Gyatrappan (se separat arbetsgrupp).
Ridstigar i Gyaskogen   Leif Nilsson (representerar de som rider i skogen)Allan Lickander (från kommunen)  
Vandrings- och cykelled till Ringsjön Cristian Abrahamsson
Åke Jönsson
m.fl.
 
Cristian Abrahamsson Inväntar besked om kommunen kan vara projektägare och svar på ansökningar från banker om sponsring.Fler behövs om projektet blir av – beslut troligen i juli.
Bättre trafikmiljö på Hasslebrovägen Stefan Viberg
Åke Jönsson
Stefan Viberg Uppföljning av kommunens beslut om hastighetsplanen: ta kontakt med Trafikverket.
Utställning om Stehag i aug-sept på Eslövs museum Karin Månsson
Hans Månsson
P-O Lind
Arne Olsson
Åke Jönsson
Karin Månsson Utställningen öppnar 18 augusti.
23 augusti föreläsning på muséet.
Naturreservat i Stehag Peter Viberg
Helena Havsöga
(resurs: Emil Åsegård)
  Organisera namninsamling för att ta reda på vad byborna tycker om ett naturreservat i Stehag.
Stehagsdagen 2012 Anna Woxner
Johan Hatje
Marie Brandt
Nina Hult
Anna Woxner Planeringsmöte 14 juni kl 19 på biblioteket. Information om mötet i Stehagsbladet.
Grönområden   Emil Åsegård   Fokus 2012 på grönområdena vid perrongerna och viadukten.
Förslag tas fram inför nästa styrelsemöte i juni. Därefter lämnas förslaget till Matilda Svensson på kommunen.
Anslagstavlan på busstorget Johan Hatje
Nina Hult
Johan Hatje Kontakter med föreningar och därefter med Matilda Svensson på kommunen.
Gyatrappan   Göran Frank Förfrågan om personer till arbetsgruppen i Stehagsbladet.
Midsommarfirandet i Stehag Styrelsen Maria Lööf Maria Lööf tar kontakt med FK Tor om gemensamt firande vid gröningen intill skateboardbanan.
Information i Stehagsbladet våren 2012
Städ- och planteringsdag + picknick Styrelsen   Skjuts till hösten 2012
Cykelvägar inom och till/från Stehag Styrelsen   Inväntar svar på kommunens remiss om cykelplanen från hösten 2011. Har inte hört något under våren 2012.

Kommentera

Du kan använda dessa HTML–taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>