Utvärdering Stehagsdagen 2012

Inför starten i Broloppet 2012

Vi som har skapat denna utvärdering är arbetsgruppen som tillsammans med föreningar, företag och privatpersoner anordnade Stehagsdagen. Med hjälp av dina svar så kan vi utvärdera och skapa en bättre Stehagsdag för alla! Vi kommer använda dina svar i vårt fortsatta arbete med att skapa en så bra och […]