Provgå den nya gång- och cykelvägen ner till Ringsjön

Nu pågår arbetet för fullt med den nya vägen ner mot Ringsjön. Den är inte helt klar ännu, men möjlig att använda redan nu. Vägen börjar borta vid hundklubben vid den stora viadukten under järnvägen.

/Stehags intresse- och försköningsförening

[…]

Mycket händer i helgen …

Otto Olssons jippohelg – lördag 9 november och söndag 10 november!

Lördag kl 9 till 15 och söndag kl 10 till 14. Läs mer på: http://www.bolist.se/oobygg/sv-se/hem.aspx

Naturskyddsföreningens mossexkursion i Gyaskogen på söndag 10 november! /Stehags intresse- och försköningsförening