”Stehag är en framtidsort och skogen av stort strategiskt värde”

Många nyinflyttade till Stehag på senare år känner nog igen sig i den här beskrivningen som vi kunde läsa i Skånskan nu i veckan:

”Tord Andersson flyttade med familjen från Lund vid millennieskiftet. Med passare ritades en cirkel upp efter en skogsnära bostadsort med tågstation. Cirkelns radie fick vara max fem mil lång från Lund […]

Svar från Eslövs kommun på våra frågor om Gyaskogen

Inga fler avverkningar för i år i Gyaskogen, men kommunen är inte intresserad av något avtal med markägaren kring skötsel av Gyaskogen för att få till stånd ett skogsbruk som tar mer hänsyn till skogens rekreationsvärden. Däremot är kommunen tydlig med att området inte ska bebyggas och att man vill utveckla det som rekreationsområde. Det […]

Hur vill vi utveckla MittSkåne?

Stormöte den15:e oktober kl. 18.00 på Frostavallen!

Leader MittSkåne ordnar ett diskussionsmöte om framtidsvisioner och idéer om hur MittSkåne kan utvecklas de närmaste åren.

Intresserad av att komma? Anmäl dig på deras Facebooksida eller på info@leadermittskane.se senast måndag 13:e oktober!

[…]