Remiss om lokaliseringsutredning för ny förskola i Stehag

Var ska Trollhassels förskola ligga när den permanentas? Intresseföreningen i Stehag har fått en remiss från kommunen som vi behöver svara på innan 30 juni 2015.

Vi behöver få in synpunkter från er bybor så snart som möjligt! Mejla oss på stehagsintresseforening@gmail.com.

Remissen från kommunen:

Hej!

Som representanter för Stehags intresse- och försköningsförening, Stehags Idrottsförening […]