Välkommen till Trygghetsvandring 11 maj

Vi har fått en inbjudan från Eslövs kommun om att delta i en trygghetsvandring i byn:

”Eslövs kommun ska vara en trygg och attraktiv boendekommun. Som ett led i arbetet för att uppnå detta har vi tidigare genomfört trygghetsvandringar i olika delar av kommunen.

Dessa vill vi fortsätta med. Syftet med vandringarna är i huvudsak att tillsammans göra iakttagelser och på sikt förbättra platser som upplevs vara otrygga. Trygghetsvandringen kommer att fokusera på långsiktiga åtgärder, vid behov av akuta åtgärder är det bättre att ringa in till Medborgarcentrum och göra en felanmälan. Telefonnummer: 0413-620 00.

Genom att delta i en vandring skapar du förutsättningar för trygga och trivsamma miljöer i din närhet och bidrar till utvecklingen av hela kommunen. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till detta arbete.”

Datum för genomförandet: onsdagen den 11 maj 2016

Tid: 17:00- ca 19:00

Samling: FK Tors föreningslokal

Länk till inbjudan: Inbjudan trygghetsvandring Stehag 11 maj

Kommentera

Du kan använda dessa HTML–taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>