Stehagsdagen 23 september

Läs mer om programmet på Stehagsdagens facebooksida!