Årsmöte 12 mars på Stehags bibliotek – fika, bildvisning och samtal

Välkomna till Stehags intresseförenings årsmöte 12 mars 2018 kl. 19 till 21

Vi samlas på Stehags bibliotek för  att fika tillsammans, gå igenom föregående års arbete i intresseföreningen och välja kommande års styrelse. Det blir också samtal kring bland annat förslaget till översiktsplan för Eslövs kommun som är ute på en slutlig remissrunda nu och en tanke föreningens nuvarande styrelse har haft om att dra igång en idétävling kring hur trista ytor i Stehag skulle kunna förskönas. Vinnande förslag skulle kunna presenteras på årets Stehagsdag 22 september och sedan föras fram som önskemål till kommunen.
Kallelse årsmöte 2018

Och inte minst får vi ta del av en presentation av Katarina Månsson från Stehag om ett spännande projekt som hon har jobbat med det senaste året:

Västra Ringsjön Steg för Steg:

Genom vildsvinssnår och betade strandängar, över torvmossar och små skogsbäckar – 
variationsrikedomen är stor och möjligheterna många. 
En presentation av Eslövs och Höörs kommuners LONA-projekt ”Västra Ringsjön Steg för Steg” – 
ett samarbete för att öka tillgängligheten kring Västra Ringsjön och längs delar av Rönne å.
 
Ingen föranmälan – alla välkomna!
/Styrelsen i Stehags intresse- och försköningsförening

Kommentera

Du kan använda dessa HTML–taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>