Skador på motionsslingorna i Gyaskogen

Skogsavverkningen är nu avslutat i Gyaskogen. Tyvärr har maskiner skapat stora skador på motionsslingorna och många bitar är omöjliga att passera. Skogsförvaltaren har lovat att återställa så bra som möjligt med start i nästa vecka. Man kommer skrapa av det kladdiga i mitten mellan körspåren samt även försöka leda bort vattnet ut ur dem. Men den blöta hösten har, som många säkert redan upptäckt, gjort körskadorna väldigt omfattande. Räkna med att åtminstonde gula slingan kommer vara kladdig fram till våren då det torkar upp och går att fixa till ordentligt. Den mest drabbade biten är där gula och röda slingan delar sig om man springer moturs. Elljusspåret är också drabbat men har bara korsats av maskin på ett par ställen. Dessa skador åtgärdas under nästa vecka. Spring försiktigt i vintermörkret!

Notis på kommunens hemsida:
(största delen av skogen är privatägd)

Det går inte att kommentera.