Cykel- och gångväg till Ringsjön

Invigning av gång- och cykelleden mellan Stehag och Sjöholmen 31 maj

cykel och vandringsled till Ringsjön

Tid: Lördag 31 maj 2014 kl. 14.00

Plats: Hundklubbens parkering i Stehags östra utkant

Program:

Invigningstal

Utställningar längs vägen

Cykeltipsrunda

Fågelexkursion

Försäljning av grillad korv

Varmt välkomna hälsar Stehags intresse- och försköningsförening.

Ett projekt med stöd av Leader MittSkåne, Sparbanksstiftelsen Öresund, Eslövs kommun, Sydvatten och Otto Olssons Byggmaterial.

Ringsjön maj 2012

Cykel- och gångvägen ner till Ringsjön håller på att byggas. Läs mer:

Provgå den nya gång- och cykelvägen ner till Ringsjön

Äldre artiklar om LEADER-projektet att skapa en cykel- och gångväg från Stehag till Ringsjön:

Förstudie om gång- och cykelväg till Ringsjön klar, september 2011

LEADER-projekt i Stehag, december 2010