Kallelse till Årsmöte i Stehags Intresse- och Försköningsförening

Årsmöte för Stehags Intresse- och Försköningsförening kommer äga rum 14 mars 15:00.

Möteshandlingar skickas ut till föreningens medlemmar via e-post och läggs ut både här på hemsidan och via vår facebooksida senast två veckor innan mötet äger rum.

Vi kommer hålla mötet digitalt pga rådande omständigheter i vår omvärld Länk publiceras här under […]