Välkommen till Trygghetsvandring 11 maj

Vi har fått en inbjudan från Eslövs kommun om att delta i en trygghetsvandring i byn:

”Eslövs kommun ska vara en trygg och attraktiv boendekommun. Som ett led i arbetet för att uppnå detta har vi tidigare genomfört trygghetsvandringar i olika delar av kommunen.

Dessa vill vi fortsätta med. Syftet med vandringarna är i huvudsak att tillsammans göra iakttagelser och på sikt förbättra platser som upplevs vara otrygga. Trygghetsvandringen kommer att fokusera på långsiktiga åtgärder, vid behov av akuta åtgärder är det bättre att ringa in till Medborgarcentrum och göra en felanmälan. Telefonnummer: 0413-620 00.

Genom att delta i en vandring skapar du förutsättningar för trygga och trivsamma miljöer i din närhet och bidrar till utvecklingen av hela kommunen. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till detta arbete.”

Datum för genomförandet: onsdagen den 11 maj 2016

Tid: 17:00- ca 19:00

Samling: FK Tors föreningslokal

Länk till inbjudan: Inbjudan trygghetsvandring Stehag 11 maj

Info om avverkning i Gyaskogen

Vi fick denna information från Matts Karlsson, skogsförvaltare på Södra, häromdagen:

”Under vecka 13 kommer manuell avverkning av stormfällda granar samt gallring av två mindre lövområde att ske. Maskin (skotare) kommer efter ett tag, troligen inom en-två veckor, att transportera ut virke. Notera att ej uppehålla er i närheten av skogsarbetare eller maskin i arbete. Ett säkerhetsavstånd på 100m gäller. Vistelse närmare än detta sker på egen risk”.

Årsmöte och idémöte om Gyaskogen 31 mars 2016

Hej!

Läs vårens  Stehagsblad med bland annat senaste info från fiberföreningen.

Vi bjuder också alla intresserade bybor till ett årsmöte och ett idémöte om Gyaskogen den 31 mars kl 19 i Bygdegården i Stehag.

 

Dagordning och kallelse till årsmötet 2016

Karta kommunens mark i Gyaskogen 2016

Ladda ner Stehagsbladet våren 2016 som pdf: Stehagsbladet våren 2016

 

Hälsningar – Stehags intresseförening

Fibermöte på lördag 23 januari!

Hej!

Om ni inte var på Fiberföreningens informationsmöte i lördags, kommer en ny chans nu på lördag den 23 januari, kl 14.00 i Stehagskolans matsal. Fullmakten för alla intresserade fastighetsägare i Stehag behöver lämnas till fibergruppen senast den 31 januari .

Läs mer: http://stehagsfiber.se/avtal-information/

Välkomna!

Stehags Fiberförening

 

Idédokument inför ny översiktsplan 2017

Stehag skiss Hasslebrovägen_Langes Landskap

Stehags intresseförening har sammanfattat de synpunkter om byns utveckling som har kommit fram under 2013 till 2015 i de workshops och enkäter som vi har genomfört, bl.a. med stöd av Leader MittSkånes byutvecklingsprojekt.

Eslövs kommun påbörjade i april 2015 arbetet med att se över den gamla översiktsplanen från 2001. Den nya översiktsplanen är tänkt att träda i kraft 2017. Läs mer här

Läs idédokumentet från Stehags intresseförening från december 2015 här

Idédokumentet bygger på följande material från workshops och enkäter 2013 till 2015:

Cykelworkshop september 2015

Stehag Framåt 2014

– Mer om Stehag framåt-dagen den 1 mars 2014

– Alla idéer från Stehag framåt-dagen den 1 mars 2014

– Idéerna om trafik och byggande 1 mars 2014

– Sammanfattning från Stehag framåt-mötet om trafik och byggande 15 maj 2014

Stehagsenkäten 2013-2014

Frågor till våra politiker 2014

Lokaliseringsutredning ny förskola_remissvar från Stehags intresseförening_29 juni 2015

Andra dokument, länkar m.m.

Dessutom pågår under 2015 till 2016 ett omfattande projekt i Stehag som helt drivs på ideell väg av några engagerade bybor som vill se till att ett fibernät som ägs gemensamt av byborna byggs i Stehag.
Läs mer här

Sommaren och vintern 2014 lämnade vi in en erinran på detaljplaneförslaget för grönområdet vid Solhemsvägen – ett område där kommunen parallellt hade skissat på en boulebana m.m. tillsammans med de närboende: Erinran samråd Värlinge11:26 Stehags intresse och försköningsförening juni 2013 och en mer utförlig erinran där vi tar upp behovet av en förnyad översiktsplan och en plan för grönområden: 20 december 2013: Erinran Stehags intresseförening Värlinge11:26 granskning samråd

Våren 2012 lämnade vi synpunkter på kommunens förslag till Hastighetsplan 2012: Stehags remissvar hastighetsplan 29 februari 2012

Hösten 2011 lämnade vi synpunkter på kommunens förslag till Cykelplan 2011: Remissvar från Stehags intresse- och försköningsförening ang cykelplan Stehag 26 oktober 2011

Svar från Trafikverket 2012 om tågbuller

Tyck till om cykelvägar i och kring Stehag!

Nu är det spikat tid och plats i Stehag för filmvisning och cykeldiskussioner!

Alla intresserade är välkomna klockan 18, tisdagen den 29 september i Församlingshemmet i Stehag. Vi håller på till senast 20.45.

Vi ser filmen Bikes vs Cars, fikar och pratar cykelvägar i och kring Stehag för att få fram ett idédokument att lämna till Eslövs kommun i deras översiktsplanearbete.

Mejla gärna stehagsintresseforening@gmail.com om du vet att du kommer så kan vi lättare beräkna fikamängden – vi försöker ordna något lite matigare om ni inte hinner hem efter jobbet för att äta!

Varmt välkomna!

hälsar Stehags intresseförening och Frisksportklubben Tor

Årets stehagsbo 2015 …

… blev Malin i Matboden!

Motiveringen löd:

”Hon är inte bara vilken handlare som helst, utan hon gör det möjligt för oss stehagsbor att leva hållbart och bekvämt i Stehag. Hennes engagemang i sin verksamhet och i Stehag ger fler mervärden – hon fixar matkassar, vinprovning, sponsrar fotbollslag, ger plats för lokala matproducenter osv. Och i år tog hon dessutom över arrangemanget av Stehagsdagen helt själv!”

/Stehags intresseförening

Gallring i Gyaskogen

Vi har idag påbörjat gallring av en handfull granbestånd relativt spridda över skogen och kör samtidigt bort en del ris och avverkningsrester från höstens avverkningar. Vi beräknar att bli färdiga om 2-3 veckor.

Med vänlig hälsning
Matts Karlsson, skogsförvaltare, Södra Skog, Höörs vo

HUR SER DITT FRAMTIDA ESLÖV UT?

Remiss om lokaliseringsutredning för ny förskola i Stehag

Var ska Trollhassels förskola ligga när den permanentas? Intresseföreningen i Stehag har fått en remiss från kommunen som vi behöver svara på innan 30 juni 2015.

Vi behöver få in synpunkter från er bybor så snart som möjligt! Mejla oss på stehagsintresseforening@gmail.com.

Remissen från kommunen:

Hej!

Som representanter för Stehags intresse- och försköningsförening, Stehags Idrottsförening samt Stehags Vägförening, tilldelas ni Lokaliseringsutredning för en ny förskola i Stehag. Detta enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott, Eslövs kommun.

Bifogat finner ni utredningen samt beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi ber om ett skriftligt svar (e-mail eller post) senast den 30/6.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Thomas Oskarsson
Planarkitekt P/MSA
Tillväxtavdelningen
Kommunledningskontoret
Eslövs Kommun

Beslut om remiss med bakgrundsinformation

Lokaliseringsutredning_Slutrapport_150526