Fibermöte på lördag 23 januari!

Hej!

Om ni inte var på Fiberföreningens informationsmöte i lördags, kommer en ny chans nu på lördag den 23 januari, kl 14.00 i Stehagskolans matsal. Fullmakten för alla intresserade fastighetsägare i Stehag behöver lämnas till fibergruppen senast den 31 januari .

Läs mer: http://stehagsfiber.se/avtal-information/

Välkomna!

Stehags Fiberförening

 

Idédokument inför ny översiktsplan 2017

Stehag skiss Hasslebrovägen_Langes Landskap

Stehags intresseförening har sammanfattat de synpunkter om byns utveckling som har kommit fram under 2013 till 2015 i de workshops och enkäter som vi har genomfört, bl.a. med stöd av Leader MittSkånes byutvecklingsprojekt.

Eslövs kommun påbörjade i april 2015 arbetet med att se över den gamla översiktsplanen från 2001. Den nya översiktsplanen är tänkt att träda i kraft 2017. Läs mer här

Läs idédokumentet från Stehags intresseförening från december 2015 här

Idédokumentet bygger på följande material från workshops och enkäter 2013 till 2015:

Cykelworkshop september 2015

Stehag Framåt 2014

– Mer om Stehag framåt-dagen den 1 mars 2014

– Alla idéer från Stehag framåt-dagen den 1 mars 2014

– Idéerna om trafik och byggande 1 mars 2014

– Sammanfattning från Stehag framåt-mötet om trafik och byggande 15 maj 2014

Stehagsenkäten 2013-2014

Frågor till våra politiker 2014

Lokaliseringsutredning ny förskola_remissvar från Stehags intresseförening_29 juni 2015

Andra dokument, länkar m.m.

Dessutom pågår under 2015 till 2016 ett omfattande projekt i Stehag som helt drivs på ideell väg av några engagerade bybor som vill se till att ett fibernät som ägs gemensamt av byborna byggs i Stehag.
Läs mer här

Sommaren och vintern 2014 lämnade vi in en erinran på detaljplaneförslaget för grönområdet vid Solhemsvägen – ett område där kommunen parallellt hade skissat på en boulebana m.m. tillsammans med de närboende: Erinran samråd Värlinge11:26 Stehags intresse och försköningsförening juni 2013 och en mer utförlig erinran där vi tar upp behovet av en förnyad översiktsplan och en plan för grönområden: 20 december 2013: Erinran Stehags intresseförening Värlinge11:26 granskning samråd

Våren 2012 lämnade vi synpunkter på kommunens förslag till Hastighetsplan 2012: Stehags remissvar hastighetsplan 29 februari 2012

Hösten 2011 lämnade vi synpunkter på kommunens förslag till Cykelplan 2011: Remissvar från Stehags intresse- och försköningsförening ang cykelplan Stehag 26 oktober 2011

Svar från Trafikverket 2012 om tågbuller

Tyck till om cykelvägar i och kring Stehag!

Nu är det spikat tid och plats i Stehag för filmvisning och cykeldiskussioner!

Alla intresserade är välkomna klockan 18, tisdagen den 29 september i Församlingshemmet i Stehag. Vi håller på till senast 20.45.

Vi ser filmen Bikes vs Cars, fikar och pratar cykelvägar i och kring Stehag för att få fram ett idédokument att lämna till Eslövs kommun i deras översiktsplanearbete.

Mejla gärna stehagsintresseforening@gmail.com om du vet att du kommer så kan vi lättare beräkna fikamängden – vi försöker ordna något lite matigare om ni inte hinner hem efter jobbet för att äta!

Varmt välkomna!

hälsar Stehags intresseförening och Frisksportklubben Tor

Årets stehagsbo 2015 …

… blev Malin i Matboden!

Motiveringen löd:

”Hon är inte bara vilken handlare som helst, utan hon gör det möjligt för oss stehagsbor att leva hållbart och bekvämt i Stehag. Hennes engagemang i sin verksamhet och i Stehag ger fler mervärden – hon fixar matkassar, vinprovning, sponsrar fotbollslag, ger plats för lokala matproducenter osv. Och i år tog hon dessutom över arrangemanget av Stehagsdagen helt själv!”

/Stehags intresseförening

Gallring i Gyaskogen

Vi har idag påbörjat gallring av en handfull granbestånd relativt spridda över skogen och kör samtidigt bort en del ris och avverkningsrester från höstens avverkningar. Vi beräknar att bli färdiga om 2-3 veckor.

Med vänlig hälsning
Matts Karlsson, skogsförvaltare, Södra Skog, Höörs vo

HUR SER DITT FRAMTIDA ESLÖV UT?

Remiss om lokaliseringsutredning för ny förskola i Stehag

Var ska Trollhassels förskola ligga när den permanentas? Intresseföreningen i Stehag har fått en remiss från kommunen som vi behöver svara på innan 30 juni 2015.

Vi behöver få in synpunkter från er bybor så snart som möjligt! Mejla oss på stehagsintresseforening@gmail.com.

Remissen från kommunen:

Hej!

Som representanter för Stehags intresse- och försköningsförening, Stehags Idrottsförening samt Stehags Vägförening, tilldelas ni Lokaliseringsutredning för en ny förskola i Stehag. Detta enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott, Eslövs kommun.

Bifogat finner ni utredningen samt beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi ber om ett skriftligt svar (e-mail eller post) senast den 30/6.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Thomas Oskarsson
Planarkitekt P/MSA
Tillväxtavdelningen
Kommunledningskontoret
Eslövs Kommun

Beslut om remiss med bakgrundsinformation

Lokaliseringsutredning_Slutrapport_150526

 

Kakfrossa vid Ringsjön 30 maj

Nu är det 1 år sedan Ringsjöleden invigdes och detta ska vi givetvis fira!

Det blir marsch med Eslövs Ungdomsorkester, fågelskådning och kakfrossa vid Badplatsen i Sjöholmen. Ta med ett glatt humör, ditt bästa fikabröd och var med och vandra ner till Ringsjön denna jubileumsdag.

När?: Lördagen den 30 maj kl.14
Var?: Samling vid Gamla Idrottsplatsen (Schäferklubben) för gemensam promenad ner till badplatsen i Sjöholmen med marsch av Eslövs Ungdomsorkester. Ungdomsorkestern kommer även spela några låtar vid badplatsen efter marschen.

Vi ses den 30maj kl. 14!

INSTÄLLT! Cykeldag i Stehag 18 april 2015

OBS! Inställt pga för få anmälda.

Filmvisning någon kväll i maj i stället på biblioteket i Stehag – vi återkommer så snart vi vet när.

 

Hej!
Intresseföreningen i Stehag och Frisksportklubben Tor bjuder in till en idédag den 18 april 13.30 till ca 17.30 om cykling i och kring Stehag. Vi håller till på Församlingshemmet i Stehag.

Dagen är en fortsättning på det arbete kring framtidsvisioner som vi påbörjade förra året i projektet Stehag framåt!.

Vi börjar dagen med filmvisning – Fredrik Gerttens uppmärksammade film Bikes vs cars, fikar sedan tillsammans och arbetar därefter i olika arbetsgrupper beroende på vad man är mest intresserad av:

– en grupp som tar fram idéer för hur man skulle kunna knyta samman cykelvägarna inne i Stehag och samtidigt utvecklar byns mötesplatser utomhus etc – med målet att få fram bra idéer till kommunen som snart börjar se över kommunens översiktsplan,

– en grupp som tittar på möjliga cykelvägar till/från Stehag och hur de kan ansluta till de cykelvägar kommunen så småningom planerar att bygga mellan Stabbarp-Bosarp och Stockamöllan-Hasslebro, samt en anslutning till den troliga sträckningen på en Skåneled mellan Hörby och Eslöv. Vi försöker ta fram underlag för att se om det skulle kunna gå att få medel för detta från Trafikverket för trafiksäkerhetshöjande åtgärder (och på sikt kanske även ett Leader-bidrag?),

– en grupp som funderar på cykelleder ur ett turismperspektiv för hela Eslövs kommun, t.ex. om vi kan ta fram en cykelkarta (t.ex. en slottsrunda), fundera på det skulle vara intressant att så småningom söka medel från Leader etc. för en kombinerad rid/cykel/vandringsled genom kommunen osv.

Och kanske fler grupper – beroende på hur många som kommer och vad ni är intresserade av. VARMT VÄLKOMNA!

 

Stehagsdagen 2015 – det behövs en ny arrangörsgrupp!

Tack alla för att ni besökte Stehagsdagen 2014!
Det blev en kanondag fylld med utställningar, marknadsförsäljare, invigning av gemensam anslagstavla i byn, musikunderhållning och inte minst BROLOPPET!

Arbetsgruppen för Stehagsdagen har haft möte och kommit överens om att arbetsgruppen tyvärr inte kommer att arrangera Stehagsdagen i år.
Arbetsgruppen behöver nya krafter och nytt folk om vi ska kunna fortsätta arrangera en Stehagsdag i byn.

Är det någon som är intresserad av att jobba med Stehagsdagen och ha hand om marknad, brolopp m.m. så tveka inte att höra av er till stehagsintresseforening@gmail.com

Tillsammans skapar vi en dag fylld med massor av aktiviteter för både stora och små.

Fortsatt trevlig vår och på återseende!
Hälsningar Arrangörsgruppen Stehagsdagen

Film från världens kortaste (?) brolopp: