“Upptäck Mittriket” – en helg fylld av natur-, kultur- och matupplevelser den 17 och 18 juni!

HELGEN DEN 17-18 JUNI ÄR DET MYCKET PÅ GÅNG I BYARNA STEHAG, STOCKAMÖLLAN OCH BILLINGE

Friluftsteater, guidade turer, familjeträning, fotografering, föredrag, prova-på aktiviteter, tipspromenader och spännande utställningar är bara några exempel på allt som händer här denna helg!

Arrangörer är lokala entreprenörer och ideella föreningar tillsammans med Leader-projektet VINN MittSkåne.

Programmet för hela helgens evenemang finns att ladda ner som pdf här

Varmt välkomna!

Tipsrunda och naturguidning i Gyaskogen

Stehags Intresse- och Försköningsförening håller i en “Tipsrunda och naturguidning i Gyaskogen” under “Upptäck Mittriket!”-arrangemanget.

Du  kan gå tipsrundan på lördag 17 juni och söndag  18 juni, kl. 11-16. Den följer den röda slingan som är ca 2,5 km.

För dig som är botaniskt intresserad har vi en gratis guidad vandring på lördag 17 juni kl. 10.00 – samling där motionsspåren börjar i Gyaskogen. Arne Thell och Emil Åsegård kommer bland annat att berätta mer om den ovanliga växten humlesuga som växer vilt på bara några få platser i hela landet, däribland i och omkring Stehag. Läs mer i programmet för helgens evenemang ovan.

Läs mer om Humlesugan

TIPS OM SMULTRONSTÄLLEN!

Missa inte heller en ny hemsida som har tagits fram i Leader-projektet VINN MittSkåne. Här får du tips om smultronställen och kan bland annat kan ladda ner gratis vandrings- och cykelguider.

Intresseföreningen bjuder in till fika och samtal om Stehags framtid

Stehag skiss Hasslebrovägen_Langes LandskapVi vill lyssna på bybornas idéer kring det förslag till ny översiktsplan för Eslövs kommun som är på samråd till den 31 mars 2017, och intresseföreningen i Stehag bjuder därför in till ett möte på Stehags bibliotek 19-21 torsdagen den 30 mars 2017.

Läs vidare i vårens Stehagsblad: Stehagsbladet 170305

Efter samtalet om byns framtid, avslutar vi med ett kort årsmöte i Stehags intresseförening. Vill du bli aktiv i föreningen kontakta oss på stehagsintresseforening@gmail.com

Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

Ännu en lyckad Stehagsdag!

Foto: Johan Hatje

 

 

Stehagsdagen den 24 september!

På lördag den 24 september är det äntligen dags för årets stora höjdpunkt, nämligen STEHAGSDAGEN 2016! Marknadsknallar, loppisförsäljare, utställare, företag, föreningar, organisationer, prova på aktiviteter m.m.

Musikunderhållningen står Eslövs eminenta Ungdomsorkester och Mamma Måd för och klockan 15:15 går Broloppet av stapeln.

Det blir även invigning av den fina grillkåtan som är ett samarbete mellan Stehags Intresse- och Försköningsförening och Eslövs Kommun. Invigning sker klockan 16:00 och kommunen bjuder på korv. Naturmötesplats Stehag är ett projekt där det finns möjlighet för utomhuspedagogik för skola och förskola, och för en fin mötesplats med grillplats och information för allmänheten och besökare. Platsen är vid Gyavallen (Stehags AIF och Maria Backe).

PROGRAM:

12.oo Kortege av amerikanska bilar

12.00 Marsch Eslövs Ungdomsorkester

12.10 Invigning och musikunderhållning av Eslövs Ungdomsorkester

12-15 Marknad, loppis, prova-på aktiviteter, utställare och lokala näringsidkare på plats. Elever från Eslövs Kulturskola underhåller med gatumusik.

14.00 Mamma Måd på Matbodens parkering

15.15 Broloppet

16.00 Invigning av grillkåtan vid skogskanten ovanför fotbollsplanerna.

VARMT VÄLKOMNA!

Hälsningar

Stehags Intresseförening

 

Välkommen till Trygghetsvandring 11 maj

Vi har fått en inbjudan från Eslövs kommun om att delta i en trygghetsvandring i byn:

”Eslövs kommun ska vara en trygg och attraktiv boendekommun. Som ett led i arbetet för att uppnå detta har vi tidigare genomfört trygghetsvandringar i olika delar av kommunen.

Dessa vill vi fortsätta med. Syftet med vandringarna är i huvudsak att tillsammans göra iakttagelser och på sikt förbättra platser som upplevs vara otrygga. Trygghetsvandringen kommer att fokusera på långsiktiga åtgärder, vid behov av akuta åtgärder är det bättre att ringa in till Medborgarcentrum och göra en felanmälan. Telefonnummer: 0413-620 00.

Genom att delta i en vandring skapar du förutsättningar för trygga och trivsamma miljöer i din närhet och bidrar till utvecklingen av hela kommunen. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till detta arbete.”

Datum för genomförandet: onsdagen den 11 maj 2016

Tid: 17:00- ca 19:00

Samling: FK Tors föreningslokal

Länk till inbjudan: Inbjudan trygghetsvandring Stehag 11 maj

Info om avverkning i Gyaskogen

Vi fick denna information från Matts Karlsson, skogsförvaltare på Södra, häromdagen:

”Under vecka 13 kommer manuell avverkning av stormfällda granar samt gallring av två mindre lövområde att ske. Maskin (skotare) kommer efter ett tag, troligen inom en-två veckor, att transportera ut virke. Notera att ej uppehålla er i närheten av skogsarbetare eller maskin i arbete. Ett säkerhetsavstånd på 100m gäller. Vistelse närmare än detta sker på egen risk”.

Årsmöte och idémöte om Gyaskogen 31 mars 2016

Hej!

Läs vårens  Stehagsblad med bland annat senaste info från fiberföreningen.

Vi bjuder också alla intresserade bybor till ett årsmöte och ett idémöte om Gyaskogen den 31 mars kl 19 i Bygdegården i Stehag.

 

Dagordning och kallelse till årsmötet 2016

Karta kommunens mark i Gyaskogen 2016

Ladda ner Stehagsbladet våren 2016 som pdf: Stehagsbladet våren 2016

 

Hälsningar – Stehags intresseförening

Fibermöte på lördag 23 januari!

Hej!

Om ni inte var på Fiberföreningens informationsmöte i lördags, kommer en ny chans nu på lördag den 23 januari, kl 14.00 i Stehagskolans matsal. Fullmakten för alla intresserade fastighetsägare i Stehag behöver lämnas till fibergruppen senast den 31 januari .

Läs mer: http://stehagsfiber.se/avtal-information/

Välkomna!

Stehags Fiberförening

 

Idédokument inför ny översiktsplan 2017

Stehag skiss Hasslebrovägen_Langes Landskap

Stehags intresseförening har sammanfattat de synpunkter om byns utveckling som har kommit fram under 2013 till 2015 i de workshops och enkäter som vi har genomfört, bl.a. med stöd av Leader MittSkånes byutvecklingsprojekt.

Eslövs kommun påbörjade i april 2015 arbetet med att se över den gamla översiktsplanen från 2001. Den nya översiktsplanen är tänkt att träda i kraft 2017. Läs mer här

Läs idédokumentet från Stehags intresseförening från december 2015 här

Idédokumentet bygger på följande material från workshops och enkäter 2013 till 2015:

Cykelworkshop september 2015

Stehag Framåt 2014

– Mer om Stehag framåt-dagen den 1 mars 2014

– Alla idéer från Stehag framåt-dagen den 1 mars 2014

– Idéerna om trafik och byggande 1 mars 2014

– Sammanfattning från Stehag framåt-mötet om trafik och byggande 15 maj 2014

Stehagsenkäten 2013-2014

Frågor till våra politiker 2014

Lokaliseringsutredning ny förskola_remissvar från Stehags intresseförening_29 juni 2015

Andra dokument, länkar m.m.

Dessutom pågår under 2015 till 2016 ett omfattande projekt i Stehag som helt drivs på ideell väg av några engagerade bybor som vill se till att ett fibernät som ägs gemensamt av byborna byggs i Stehag.
Läs mer här

Sommaren och vintern 2014 lämnade vi in en erinran på detaljplaneförslaget för grönområdet vid Solhemsvägen – ett område där kommunen parallellt hade skissat på en boulebana m.m. tillsammans med de närboende: Erinran samråd Värlinge11:26 Stehags intresse och försköningsförening juni 2013 och en mer utförlig erinran där vi tar upp behovet av en förnyad översiktsplan och en plan för grönområden: 20 december 2013: Erinran Stehags intresseförening Värlinge11:26 granskning samråd

Våren 2012 lämnade vi synpunkter på kommunens förslag till Hastighetsplan 2012: Stehags remissvar hastighetsplan 29 februari 2012

Hösten 2011 lämnade vi synpunkter på kommunens förslag till Cykelplan 2011: Remissvar från Stehags intresse- och försköningsförening ang cykelplan Stehag 26 oktober 2011

Svar från Trafikverket 2012 om tågbuller

Tyck till om cykelvägar i och kring Stehag!

Nu är det spikat tid och plats i Stehag för filmvisning och cykeldiskussioner!

Alla intresserade är välkomna klockan 18, tisdagen den 29 september i Församlingshemmet i Stehag. Vi håller på till senast 20.45.

Vi ser filmen Bikes vs Cars, fikar och pratar cykelvägar i och kring Stehag för att få fram ett idédokument att lämna till Eslövs kommun i deras översiktsplanearbete.

Mejla gärna stehagsintresseforening@gmail.com om du vet att du kommer så kan vi lättare beräkna fikamängden – vi försöker ordna något lite matigare om ni inte hinner hem efter jobbet för att äta!

Varmt välkomna!

hälsar Stehags intresseförening och Frisksportklubben Tor