Rädda Gyaskogen från Höghastighetsbanan!

En av de möjliga dragningarna av höghastighetsbanan skär rakt igenom Gyaskogen i höjd med utegymmet. Den tänkta järnvägen är en mycket högljudd och avskärmande konstruktion som kommer försvåra och försämra utevistelse i större delen av skogen även på Stehagssidan av spåren.

Stehags intresseförening vill samla in byns röster för att bevara Gyaskogen och betona dess värde för oss och de skador som vi ser att en höghastighetsbana orsakar.

Skriv under vårt upprop för att rädda Gyaskogen! Uppropet kommer att lämnas över till kommunens politiker innan deras samrådsyttrande till Trafikverket.

Gå in på denna adressen som leder till namninsamlingen.

Skadorna på samhällen och miljö blir stora vart än höghastighetsbanan går. Om man vill engagera sig mot höghastighetsbanan så kan man besöka facebook-gruppen ”Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne”. Man kan också skriva på upprop mot höghastighetsprojektet i sin helhet på denna adressen

I intresseföreningens samrådsyttrande till Trafikverket kommer fler konsekvenser för byn och dess omgivning att belysas. Har du egna synpunkter så skriv till intresseföreningen, eller lika gärna direkt till Trafikverkets samrådsportal på denna adressen

/Stehags intresseförening

Kallelse till Årsmöte i Stehags Intresse- och Försköningsförening

Årsmöte för Stehags Intresse- och Försköningsförening kommer äga rum 14 mars 15:00.

Möteshandlingar skickas ut till föreningens medlemmar via e-post och läggs ut både här på hemsidan och via vår facebooksida senast två veckor innan mötet äger rum.

Vi kommer hålla mötet digitalt pga rådande omständigheter i vår omvärld Länk publiceras här under veckan, så håll utkik.

Varmt välkomna önskar styrelsen

Skador på motionsslingorna i Gyaskogen

Skogsavverkningen är nu avslutat i Gyaskogen. Tyvärr har maskiner skapat stora skador på motionsslingorna och många bitar är omöjliga att passera. Skogsförvaltaren har lovat att återställa så bra som möjligt med start i nästa vecka. Man kommer skrapa av det kladdiga i mitten mellan körspåren samt även försöka leda bort vattnet ut ur dem. Men den blöta hösten har, som många säkert redan upptäckt, gjort körskadorna väldigt omfattande. Räkna med att åtminstonde gula slingan kommer vara kladdig fram till våren då det torkar upp och går att fixa till ordentligt. Den mest drabbade biten är där gula och röda slingan delar sig om man springer moturs. Elljusspåret är också drabbat men har bara korsats av maskin på ett par ställen. Dessa skador åtgärdas under nästa vecka. Spring försiktigt i vintermörkret!

Notis på kommunens hemsida:
(största delen av skogen är privatägd)

Byggnadsvårdspriset går till Klockaregården i Stehags kyrkby

Vi i Stehags Intresse- och Försköningsförening vill passa på att gratulera Klockaregården i Stehags kyrkby för Eslövs Kommuns byggnadsvårdspris. Man kan läsa mer om detta här.

 

Information om avverkning i Gyaskogen under hösten 2020

Idag har Stehags intresseförening träffat Mattias Brantestad på Södra för att höra mer om avverkningen i Gyaskogen som påbörjas den här veckan. Det är två bestånd av bokar som ska gallras, ett vid elljusspåret och ett lite längre bort vid röda slingan. De har lovat att ta så mycket hänsyn de kan till friluftslivets behov och det blir ingen kalhuggning av dessa områden. Ca 50 % av de större träden blir kvar i det ena området och ca 70 % i det andra. Södra uppmanar dem som vistas i skogen att vara försiktiga när avverkning pågår nära motionsspåren och då hålla sig undan. De har även vakter intill avverkningsområdet som hjälper till att hålla uppsikt vid dessa tillfällen.

Info kring Stehagsdagen 2020

Stehagsdagen ställer inte in, vi ställer om!

Världen är i en orolig och osäker tid just nu med mycket som satts på paus. I en tid vi aldrig någonsin upplevt tidigare berörs vi alla på ett eller annat sätt och även vardagen vi är så vana vid skall fortlöpa dag in och dag ut.

Upplevelse- och besöksnäringen är några branscher som drabbats extra hårt av denna pandemi och liksom stora festivaler och arrangemang har Stehagsdagen fått tänka om. Vi som hade planerat att umgås och njuta av härlig musik, brolopp och överraskningar får helt enkelt vänta till nästa år.

Något som introducerats under denna svåra tid är just ”Vi ställer inte in, vi ställer om” och det är just vad Stehagsdagen gör. I den konstellation som arrangemanget är just nu går det inte utifrån dem restriktioner och regler som finns att genomföra dagen den 19/9, men misströsta ej. Under 2021 fyller vi 10 år (!!) och det skall vi fira genom att slå på den stora trumman. Håll utkik i våra kanaler och på www.stehag.org för mer information.

Ta hand om varandra, tvätta händerna så ses och hörs vi igen ❤

Stehagsdagen
Stehags Intresse- och Försköningsförening

Ombyggnad av motionsspår i Gya, Stehag

Vi vill informera om att Eslövs kommun under den kommande tiden kommer jobba i Gyaskogen. Mer info via länken: https://eslov.se/driftsinformation/ombyggnad-av-motionsspar-i-gya-stehag/

Via denna länken kan du läsa Skånska Dagbladets reportage om ombyggnaden.

 

Stehagsdagen 19 september 2020!!

Lördagen den 19 september är det återigen dags för årets upplaga av Stehagsdagen 2020! Med ett brett utbud av marknadsknallar, utställare, prova på- aktiviteter och kulturaktörer samt många överraskningar, glada skratt och fina möten skapar vi ett arrangemang som är unikt och vackert för Stehag.
Mer information finns på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/Stehagsdagen/
Har ni några frågor går det jättebra att mejla dessa till stehagsintresseforening@gmail.com

Viktig info kring årsmötet 30/3

Hej!
Vi har på grund utav den rådande situationen kring covid-19 valt att ställa in föreningskavalkaden och Annika Söderman som är kommunekolog på Eslövs Kommun kommer inte heller närvara på mötet den 30 mars. Kavalkaden och Annikas besök kommer skjutas på framtiden och vi återkommer kring detta på vår Facebooksida samt hemsida.
Vi kommer istället enbart att köra årsmötet och hälsar er hjärtligt välkomna!
Styrelsen
Stehags Intresse- och Försköningsförening

Kallelse: Årsmöte 30 mars kl. 19:00

Stehags Intresse- och Försköningsföreningens årsmöte 

Tid: måndagen den 30 mars 2020 klockan 19:00

Plats: Stehags församlingshem

 

Under årsmötet blir det föreningskavalkad, där föreningar från Stehag berättar om sin verksamhet. Annika Söderman, Kommunekolog i Eslöv kommer också närvara och hålla en kort presentation.

Dagordning Årsmötet

 • §1. Årsmötet öppnas
 • §2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • §3. Förslag till dagordning
 • §4. Val av justeringsmän
 • §5. Fråga om mötes behöriga utlysande (tid och sätt för mötets utlysande)
 • §6. Fråga om godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 • §7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 • §8. Föredragning av styrelsens ekonomiska årsredovisning
 • §9. Revisorernas berättelse
 • §10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • §11. Val av kommande verksamhetsårs funktionärer
 • §12. Fastställande av ev medlemsavgift för år 2020
 • §13. Proposition: Ändring av stadgar
 • §14 Övriga frågor
 • §15 Årsmötets avslutande

Styrelsen i Stehags Intresse- och försköningsförening

 

§13. Proposition: Ändring av stadgar

Proposition om ändring av föreningens syfte

För föreningen ska kunna ta tillvara Stehagsbornas intressen i fler frågor än de som kan kopplas till försköning, så föreslår styrelsen att stadgarnas nuvarande paragraf 1 (Föreningens ändamål):

”§ 1. Denna förenings ändamål är att efter bästa förmåga verka för försköningar och därmed i sammanhang stående förbättringar inom Stehag och närmaste omgivning samt att för samma mål söka intressera såväl enskilda personer som allmänna myndigheter, för att Stehag må bliva en för dess invånare samt turister och resande angenäm ort.”

…stryks och ersätts utav:

”§ 1. Föreningen har syftet att bevaka, arbeta med och stödja allmännyttiga, kulturella och naturvårdsorienterade frågor och projekt i Stehag med omnejd.”