Tyck till om cykelvägar i och kring Stehag!

Nu är det spikat tid och plats i Stehag för filmvisning och cykeldiskussioner!

Alla intresserade är välkomna klockan 18, tisdagen den 29 september i Församlingshemmet i Stehag. Vi håller på till senast 20.45.

Vi ser filmen Bikes vs Cars, fikar och pratar cykelvägar i och kring Stehag för att få fram ett idédokument att lämna till Eslövs kommun i deras översiktsplanearbete.

Mejla gärna stehagsintresseforening@gmail.com om du vet att du kommer så kan vi lättare beräkna fikamängden – vi försöker ordna något lite matigare om ni inte hinner hem efter jobbet för att äta!

Varmt välkomna!

hälsar Stehags intresseförening och Frisksportklubben Tor

Årets stehagsbo 2015 …

… blev Malin i Matboden!

Motiveringen löd:

”Hon är inte bara vilken handlare som helst, utan hon gör det möjligt för oss stehagsbor att leva hållbart och bekvämt i Stehag. Hennes engagemang i sin verksamhet och i Stehag ger fler mervärden – hon fixar matkassar, vinprovning, sponsrar fotbollslag, ger plats för lokala matproducenter osv. Och i år tog hon dessutom över arrangemanget av Stehagsdagen helt själv!”

/Stehags intresseförening

Gallring i Gyaskogen

Vi har idag påbörjat gallring av en handfull granbestånd relativt spridda över skogen och kör samtidigt bort en del ris och avverkningsrester från höstens avverkningar. Vi beräknar att bli färdiga om 2-3 veckor.

Med vänlig hälsning
Matts Karlsson, skogsförvaltare, Södra Skog, Höörs vo

HUR SER DITT FRAMTIDA ESLÖV UT?

Remiss om lokaliseringsutredning för ny förskola i Stehag

Var ska Trollhassels förskola ligga när den permanentas? Intresseföreningen i Stehag har fått en remiss från kommunen som vi behöver svara på innan 30 juni 2015.

Vi behöver få in synpunkter från er bybor så snart som möjligt! Mejla oss på stehagsintresseforening@gmail.com.

Remissen från kommunen:

Hej!

Som representanter för Stehags intresse- och försköningsförening, Stehags Idrottsförening samt Stehags Vägförening, tilldelas ni Lokaliseringsutredning för en ny förskola i Stehag. Detta enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott, Eslövs kommun.

Bifogat finner ni utredningen samt beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi ber om ett skriftligt svar (e-mail eller post) senast den 30/6.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Thomas Oskarsson
Planarkitekt P/MSA
Tillväxtavdelningen
Kommunledningskontoret
Eslövs Kommun

Beslut om remiss med bakgrundsinformation

Lokaliseringsutredning_Slutrapport_150526

 

Kakfrossa vid Ringsjön 30 maj

Nu är det 1 år sedan Ringsjöleden invigdes och detta ska vi givetvis fira!

Det blir marsch med Eslövs Ungdomsorkester, fågelskådning och kakfrossa vid Badplatsen i Sjöholmen. Ta med ett glatt humör, ditt bästa fikabröd och var med och vandra ner till Ringsjön denna jubileumsdag.

När?: Lördagen den 30 maj kl.14
Var?: Samling vid Gamla Idrottsplatsen (Schäferklubben) för gemensam promenad ner till badplatsen i Sjöholmen med marsch av Eslövs Ungdomsorkester. Ungdomsorkestern kommer även spela några låtar vid badplatsen efter marschen.

Vi ses den 30maj kl. 14!

INSTÄLLT! Cykeldag i Stehag 18 april 2015

OBS! Inställt pga för få anmälda.

Filmvisning någon kväll i maj i stället på biblioteket i Stehag – vi återkommer så snart vi vet när.

 

Hej!
Intresseföreningen i Stehag och Frisksportklubben Tor bjuder in till en idédag den 18 april 13.30 till ca 17.30 om cykling i och kring Stehag. Vi håller till på Församlingshemmet i Stehag.

Dagen är en fortsättning på det arbete kring framtidsvisioner som vi påbörjade förra året i projektet Stehag framåt!.

Vi börjar dagen med filmvisning – Fredrik Gerttens uppmärksammade film Bikes vs cars, fikar sedan tillsammans och arbetar därefter i olika arbetsgrupper beroende på vad man är mest intresserad av:

- en grupp som tar fram idéer för hur man skulle kunna knyta samman cykelvägarna inne i Stehag och samtidigt utvecklar byns mötesplatser utomhus etc – med målet att få fram bra idéer till kommunen som snart börjar se över kommunens översiktsplan,

- en grupp som tittar på möjliga cykelvägar till/från Stehag och hur de kan ansluta till de cykelvägar kommunen så småningom planerar att bygga mellan Stabbarp-Bosarp och Stockamöllan-Hasslebro, samt en anslutning till den troliga sträckningen på en Skåneled mellan Hörby och Eslöv. Vi försöker ta fram underlag för att se om det skulle kunna gå att få medel för detta från Trafikverket för trafiksäkerhetshöjande åtgärder (och på sikt kanske även ett Leader-bidrag?),

- en grupp som funderar på cykelleder ur ett turismperspektiv för hela Eslövs kommun, t.ex. om vi kan ta fram en cykelkarta (t.ex. en slottsrunda), fundera på det skulle vara intressant att så småningom söka medel från Leader etc. för en kombinerad rid/cykel/vandringsled genom kommunen osv.

Och kanske fler grupper – beroende på hur många som kommer och vad ni är intresserade av. VARMT VÄLKOMNA!

 

Stehagsdagen 2015 – det behövs en ny arrangörsgrupp!

Tack alla för att ni besökte Stehagsdagen 2014!
Det blev en kanondag fylld med utställningar, marknadsförsäljare, invigning av gemensam anslagstavla i byn, musikunderhållning och inte minst BROLOPPET!

Arbetsgruppen för Stehagsdagen har haft möte och kommit överens om att arbetsgruppen tyvärr inte kommer att arrangera Stehagsdagen i år.
Arbetsgruppen behöver nya krafter och nytt folk om vi ska kunna fortsätta arrangera en Stehagsdag i byn.

Är det någon som är intresserad av att jobba med Stehagsdagen och ha hand om marknad, brolopp m.m. så tveka inte att höra av er till stehagsintresseforening@gmail.com

Tillsammans skapar vi en dag fylld med massor av aktiviteter för både stora och små.

Fortsatt trevlig vår och på återseende!
Hälsningar Arrangörsgruppen Stehagsdagen

Film från världens kortaste (?) brolopp:

Årsmötet 18 mars kl 19 i Smebackstugan

Missa inte årsmötet i Stehags intresseförening nu på onsdag kväll (18 mars) kl 19 i Smebackstugan.

Kom med dina idéer om vad vi ska jobba med under året som kommer.

Här finns verksamhetsberättelsen för året som gick: Verksamhetsberättelse Stehags intresseförening 2014

/Nina

 

Naturskola MittSkåne – nu arbetar vi med en förstudie

Projektet Naturskola MittSkåne arbetar för att starta upp en naturskola i MittSkåne – en inspirationskälla för arbete med hållbar utveckling, utomhuspedagogik m.m. i förskolor och skolor i Eslöv, Höör och Hörby kommuner.

Vi fick 2014 bidrag för en förstudie från Region Skånes Miljövårdsfond, och den genomförs under våren 2015. Dessutom fick vi medel från Leader MittSkåne för att ta fram en hemsida för projektet.

Vi kommer senare i vår att skicka en ansökan till Allmänna arvsfonden för att se om vi kan få finansiering därifrån så att vi förhoppningsvis kan starta naturskolan i projektform under nästa år. Vi försöker också inspirera de tre MittSkåne-kommunerna att gå in i projektet.

Läs mer om projektet på naturskolamittskane.se

Med i projektgruppen finns för närvarande följande personer:

My Kjellberg - naturguide med bl.a. uppdrag för Lunds kommun
Ingegerd Ljungblom - biolog och ledare för naturskolan Natur i Fokus
Johanna Johansson - utepedagog och trädgårdsmästare vid projektet Bärfis och Holma Skogsträdgård
Nina Nordh - klimatstrateg och vetenskapsjournalist vid Lunds universitet
Katarina Månsson - biolog och naturillustratör
Emma Ådahl - biolog och projektledare vid Naturskyddsföreningen, Storkprojektet

Har du idéer eller frågor om projektet hör gärna av dig till oss: info@naturskolamittskane.se

Projektet genomförs med stöd från Region Skånes miljövårdsfond och Leader MittSkåne.

Logotyp i fullfärgLeader MittSkåneLeader MittSkåne