Stadgar

Här hittar du föreningens Stadgar för Stehags Intresse- och Försköningsförening (uppdaterade enl. årsmötet 14_3-2021)