Förstudie om gång- och cykelväg till Ringsjön klar

Några entusiaster ur föreningen har arbetat med att ta fram material om en eventuell gång- och cykelväg från Stehag till Ringsjön.

Tillsammans med konsultföretaget Vectura har en förstudie gjorts om förutsättningarna för cykelleden antingen längs med järnvägen eller längs vägen via Kyrkbyn.

Förstudien är nu klar och överlämnad till Leader MittSkåne. Leader MittSkåne är de […]

LEADER-PROJEKT I STEHAG

Lite information om ett Leaderprojekt som har startat i Stehags Intresse- och -försköningsförening, SIFF.

Bakgrunden till projektet

Stehags förskönings – och intresseförening har sökt projektstöd för en gång – och cykelväg mellan Stehag och kommunens badplats vid Västra Ringsjön. Leader ”MittSkåne” har beviljat medel för en förstudie av projektet. Förstudien för gång – och […]