Aktuella frågor

Lite kort om året som gick och om året som kommer!

1 mars 2014 går startskottet för vårt nya projekt Stehag framåt! där vi fångar upp idéer kring Stehags framtida utveckling och skapar en mötesplats mellan bybor och politiker i kommunen.

Arbetet med Stehag framåt! har gjorts möjligt tack vare det byutvecklingsprojekt vi är med i genom Leader MittSkåne. Ett annat Leaderprojekt som intresseföreningen har genomfört tillsammans med kommunen och markägare runt Stehag är den gång- och cykelväg som nu håller på att byggas mellan Stehag och Sjöholmen vid Ringsjön. Till våren blir det invigning.

Under förra året byggde också ett gäng entusiastiska bybor en trappa upp på Gyaberget – där kommunen stod för materialet och vi i byn för arbetet.

Andra projekt som är på gång just nu är att byns naturillustratör Katarina Månsson hjäper oss att ta fram en karta/broschyr över natur- och kulturstigar runt Stehag.

Som vanligt har vi också svarat på en del remisser och har försökt föra en dialog med kommunen och andra kring Stehags utveckling. Vi efterlyser en mer långsiktig plan från kommunen kring byns utveckling, och det var bland annat något vi tog upp i en erinran förra året om kommunens förslag att bygga bostäder på grönområdet vid Solhemsvägen. Vi har också skickat en skrivelse kring skötseln av motionsspåren i Gyaskogen till kommunen – vi menar att detta måste lyftas upp i den ordinarie budgeten eftersom det ständigt är eftersatt. Vi hade under hösten också en vandring med Skogsstyrelsen i Gyaskogen på temat bättre skydd och skötsel av skogen, där kommunen tyvärr avböjde medverkan. Vi hoppas kunna få till stånd fler diskussioner om detta under året som kommer eftersom vi är många som oroas av bristen på omtanke om den skog som är så värdefull för både oss bybor, skolbarn, förskolebarn m.fl. Här hoppas vi på ökade satsningar framöver när det gäller att använda naturen i skolundervisningen, och är under 2014 därför engagerade i att försöka få medel för en förstudie om en Naturskola i MittSkåne.

Under 2013 har vi också fortsatt arbetet med att få kommunen intresserade av en dialog kring cykelplanen ur ett Stehagsperspektiv och en upprustning av Hasslebrovägen.  Diverse andra frågor som t.ex. önskemål om skapandet av en boulebana, en gemensam anslagstavla i byn, plantering av grönytor, behov av ytterligare papperskorgar m.m. har också tagits upp med kommunen under 2013.

Hör gärna av dig om du vill vara med och jobba med något av detta – eller om du har andra ideéer!

Mejla i så fall oss på adressen: stehagsintresseforening@gmail.com

Eller kom till årsmötet den 17 mars 2014, kl 19 på Stehags bibliotek.

 

Några exempel på tidigare samverkan med kommunen:

Sommaren och vintern 2014 lämnade vi in en erinran på detaljplaneförslaget för grönområdet vid Solhemsvägen: Erinran samråd Värlinge11:26 Stehags intresse och försköningsförening juni 2013 och en mer utförlig erinran där vi tar upp behovet av en förnyad översiktsplan och en plan för grönområden: 20 december 2013: Erinran Stehags intresseförening Värlinge11:26 granskning samråd

Våren 2012 lämnade vi synpunkter på kommunens förslag till Hastighetsplan 2012: Stehags remissvar hastighetsplan 29 februari 2012

Hösten 2011 lämnade vi synpunkter på kommunens förslag till Cykelplan 2011: Remissvar från Stehags intresse- och försköningsförening ang cykelplan Stehag 26 oktober 2011